Význam hydrosféry

Čo je hydrosféra:

Hydrosféra alebo hydrosféra sa nazýva súbor vôd nachádzajúcich sa na planéte Zem. Slovo ako také je zložené z koreňa hydro- z gréckeho ὑδρο- (hydro-), čo znamená „voda“, a zo slova, tiež gréckeho, σφαῖρα (sphaira), ktoré sa prekladá ako „guľa“ .

V tomto zmysle hydrosféra podľa Geografie zahŕňa vody nachádzajúce sa v oceánoch, moriach, riekach, jazerách, lagúnach, ako aj v podzemných vodách a vody, ktoré sú zamrznuté, už v ľadovcoch a v polárnych čiapkach.

Hydrosféra pokrýva tri štvrtiny zemského povrchu, pričom 97% predstavuje slaná voda (oceány, moria) a zvyšné 3% (rieky, jazerá, podzemné vody) tvorí sladká voda.

Voda ako taká prechádza z jedného stavu do druhého a z jednej nádrže do druhej vďaka hydrologickému cyklu alebo vodnému cyklu. V tomto zmysle vodný cyklus energizuje hydrosféru.

Značky:  Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie