Význam heteronómie

Čo je heteronómia:

Heteronómia sa týka závislosti a podriadenosti jednotlivca, ktorého správanie je pod kontrolou tretej osoby alebo externého agenta. V dôsledku toho je heteronómia opakom autonómie.

Slovo heteronómia pochádza z gréčtiny rovno, čo znamená „ostatné“ a, nomos ktorý vyjadruje „zákon“.

Tento termín sa používa v oblasti etickej filozofie s cieľom rozlíšiť tých ľudí, ktorí rozvíjajú svoj život podľa súboru pravidiel, ktoré im boli uložené a ktorí v mnohých prípadoch postupujú proti svojej vôli, ale s cieľom byť prijatý alebo byť súčasťou sociálnej skupiny.

Tento termín je pripisovaný filozofovi Immanuelovi Kantovi, ktorý sa venoval skúmaniu vôle ľudí a rozdelil ich do dvoch vetiev: rozum (autonómia) a sklon (heteronómia).

Kant sa týmto spôsobom snažil porozumieť správaniu jednotlivcov, ktorí sa riadia normami, zákonmi a zvykmi, ktoré charakterizujú a riadia rôzne spoločnosti, do ktorých patria, čo sú podľa neho jednotlivci, ktorí strácajú slobodu a nezávislosť, pretože ich správanie nesleduje to svoj vlastný dôvod, ale vonkajšiu vôľu.

Heteronómia a autonómia

Ľudia spravidla zaujímajú submisívny postoj, aby sa čo najviac riadili a dodržiavali štandardizovaných životných modelov. Porušenie týchto pravidiel na vyjadrenie vôle však nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, a ak tak urobíte, hovorili by ste o autonómii.

Preto keď sa odkazuje na heteronómiu, naznačuje sa činnosť, ktorá sa vykonáva nie z vlastnej vôle, ale prostredníctvom vonkajšieho vplyvu. K tomu dochádza vtedy, keď osoba urobí rozhodnutie, ktoré zodpovedá jednotlivcovi, následne sú to rozhodnutia prijaté inými.

Autonómia však naznačuje schopnosť jednotlivcov robiť vlastné rozhodnutia alebo uložiť súbor pravidiel nezávisle a bez vplyvu ostatných. Autonómia znamená proces zrenia a integrálny individuálny rozvoj.

Značky:  Všeobecný Výrazy-Populárne Technológie-E-Inovácie