Význam sprievodcu

Čo je sprievodca:

Sprievodcom môže byť osoba, príručka, model alebo zoznam.

Sprievodca, napríklad turistický sprievodca, vykonáva funkciu sprevádzania ľudí po cestách a zaujímavých miestach mesta alebo miesta, ktoré nepozná, a uvádzania príslušných informácií.

Sprievodca môže byť aj duchovný sprievodca, ktorý má funkciu vedenia ľudí v ich spiritualite, teda v nehmotných aspektoch ľudskej podstaty.

Pozri tiež spiritualita.

Sprievodca je považovaný za vzor alebo za niečo, čo treba nasledovať. Táto definícia sa vzťahuje na osobu, čin, dokument, postup alebo hviezdu, ako napríklad betlehemská hviezda, alebo „praktickú príručku, ktorá obsahuje vzory dokumentov potrebných na prihlásenie sa do súťaže“.

Značky:  Výrazy-Populárne Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-In-Angl