Význam ekonomickej geografie

Čo je to ekonomická geografia:

Ekonomická geografia je sociálna veda, ktorá študuje trhové podmienky podľa geografického rozloženia výrobcov a spotrebiteľov.

Hlavným cieľom ekonomickej geografie je štúdium ekonomických aspektov vo vzťahu k faktorom prírodného a sociálneho prostredia s cieľom definovať:

 • Hierarchia priestorov
 • Priestorová distribúcia
 • Vývoj v čase
 • Popis rozmanitosti javov
 • Tvorba javov
 • Evolúcia javov

Ekonomická geografia je odvetvie geografie, ktorého predmetom štúdia je fyzický priestor, kde sa nachádzajú ekonomické aktivity. Priestory sú rozdelené na regióny. Regióny sú územia, ktoré majú podobné ľudské, fyzické a biologické vlastnosti a odlišujú ich od ostatných území.

Pozri tiež Geografia.

Význam ekonomickej geografie spočíva v poskytovaní znalostí o vzťahoch, príčinách a dôsledkoch medzi udalosťami a sociálnymi a fyzickými javmi, ktoré nás ako ľudstvo ovplyvňujú.

Ekonomická geografia študuje nasledujúce faktory alebo aspekty pri vytváraní všeobecných princípov a teórií, ktoré sa snažia vysvetliť fungovanie ekonomického systému v priestoroch:

 • Regionálna geografia
 • Organizácia hospodárskej činnosti
 • Rozvoj dediny
 • Územné modely
 • Politické rozdelenie
 • Prírodné zdroje
 • Globalizácia
Značky:  Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia Veda