Význam fundamentalizmu

Čo je fundamentalizmus:

Ako fundamentalizmus sa vo všeobecnom zmysle nazýva myšlienkový prúd, ktorý nekompromisným spôsobom podporuje absolútne podriadenie sa určitej doktríne alebo praxi. Slovo ako také pochádza z „fundamentálneho“, čo znamená to, čo slúži ako základ alebo je pre niečo zásadné, a je zložené z „-izmu“, ktorý označuje „doktrínu“ alebo „pohyb“.

V tomto zmysle je fundamentalizmus historicky spájaný s ideologickými alebo náboženskými prúdmi, ktoré ukladajú absolútny súlad s jeho predpismi stanovenými v posvätných alebo základných knihách a ktoré nepripúšťajú žiadny typ kontextovej alebo aktualizovanej repliky alebo interpretácie jeho doktríny.

Fundamentalizmy sú preto kvôli svojmu nekompromisnému postoju dogmatické; fanatici kvôli svojej nekompromisne oddanej bojovnosti a extrémisti kvôli katastrofickým následkom, ktoré môžu spôsobiť bezmyšlienkové, nepružné a nekompromisné pozície fundamentalistických skupín, ktoré sú schopné páchať kruté teroristické činy a presadzovať svoju doktrínu.

Podobne existujú fundamentalistické praktiky spojené s určitými ideologickými prúdmi, akými sú napríklad knihy načrtnuté v knihách ako napr Môj bojod Adolfa Hitlera, alebo Červená kniha z Maa. Rovnakým spôsobom sú niektoré doktríny alebo myšlienkové systémy spojené s ekonomikou, kultúrou alebo filozofiou obvykle klasifikované ako fundamentalistické, aby sa označil ich dogmatický a nepružný stav.

Náboženský fundamentalizmus

Náboženský fundamentalizmus je taký, ktorý predpokladá doslovné uplatnenie doktríny obsiahnutej v posvätných knihách vo verejnom aj súkromnom živote a ktorý nepripúšťa kontextové interpretácie, aktualizácie ani moderné perspektívy.

Kresťanský fundamentalizmus

Kresťanský fundamentalizmus je ten, ktorý obhajuje doslovný výklad Biblie. Ako taký sa objavil v USA, súčasne s prvou svetovou vojnou, ako reakcia na určité trendy v modernom myslení, ako je napríklad scientizmus, ktorého evolučná teória zrútila tézu o kreacionizme. Pretože vykladali Bibliu doslovne, nazývali ich aj doslova.

Islamský fundamentalizmus

Islamský fundamentalizmus je náboženské politické hnutie, ktoré podporuje prísne uplatňovanie doktríny Koránu vo všetkých aspektoch života, verejných i súkromných. Cieľom je implementovať zákony islamu vo všetkých oblastiach spoločnosti, občianskych aj trestných. Najvážnejším dôsledkom islamského fundamentalizmu bola svätá vojna alebo džihád, tj. Historická krížová výprava islamu, ktorá sa mala rozšíriť po celom svete a z jeho perspektívy obnoviť časť sveta, ktorú Západ skazil. Niektoré z najstrašnejších prejavov boli teroristické útoky z 11. septembra 2001 v New Yorku, 11. marca 2004 v Madride a 7. januára 2014 v Paríži.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie Výrazy-Populárne