Význam Fortaleza

Čo je Fortaleza:

Je známa ako sila na silu, sila, pevnosť, vytrvalosť. V kresťanskej doktríne je pevnosť treťou zásadnou cnosťou, ktorá sa pokúša prekonať strach a vyhnúť sa nerozvážnosti.

Nie všetky ľudské bytosti majú túto cnosť, ale tí, ktorí o nej uvažujú, dokazujú pevnosť v ťažkostiach, ktoré vznikajú počas celého života, a vytrvalosť pri hľadaní dobra. Rovnako tak sú schopní čeliť problémom s odvahou bez toho, aby zanedbali dôvod, ktorý im umožňuje konať podľa určitých zásad.

Pozri tiež Momentum.

Na druhej strane je pevnosť opevneným miestom organizovaným okrem iného na obranu národa, námestia, regiónu. Pevnosť je chránené miesto s hradbami alebo silnými obrannými konštrukciami na ochranu pred nepriateľom.V súvislosti s týmto pojmom sú opevnením vojenské budovy postavené s cieľom slúžiť ako obrana pred akýmkoľvek vojnovým útokom.

Značky:  Veda Všeobecný Výroky A Príslovia