Význam fyziológie

Čo je fyziológia:

Fyziológia je veda, ktorá študuje funkcie živých vecí, anatómiu. Termín fyziológia pochádza z gréckeho φυσις, fyzis, čo znamená prírodu a λογος, logá, čo znamená znalosti, štúdium.

Podľa typu živého organizmu rozlišujeme tri veľké skupiny: fyziológiu rastlín, venuje sa štúdiu fungovania rastlinných orgánov a tkanív rastlín, fytofyziológia je súčasťou tejto skupiny fyziológie a vyvíja špecifické rastlinné taxóny; fyziológia zvierat; a fyziológie človeka, ktorá je súčasťou fyziológie zvierat.

Fyziológia zvierat

Vo fyziológii zvierat existujú rôzne typy fyziológie, ktoré sa zaoberajú rôznymi druhmi buniek, orgánov a systémov, ako je bunková fyziológia, fyziológia orgánov, tkanivová fyziológia, svalová fyziológia, neurofyziológia, fyziológia obličiek., Respiračná fyziológia, vaskulárna fyziológia atď.

Fyziológia človeka

Štúdium fyziológie človeka sa datuje najmenej do roku 420 pred n. L., Za čias Hippokrata, otca medicíny. Potom bolo veľa vedcov, ktorí skúmali rôznu fyziológiu až po evolučnú fyziológiu v 20. storočí. Homeostáza je teda dôležitým aspektom aj vzhľadom na interakcie v organizme. Vzťahuje sa na koncept vnútorného prostredia a je vlastnosťou živých organizmov, ktorá spočíva v ich schopnosti udržiavať stabilný vnútorný stav.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Výrazy-Populárne Výroky A Príslovia