Význam filantropa

Čo je to filantrop:

Filantrop je jednotlivec, ktorý sa vyznačuje láskou k iným ľuďom a ich dielami pre spoločné dobro bez toho, aby za to niečo dostával. Termín filantrop má grécky pôvod.filozof alebo hrany" Čo to znamená "láska"Y"antropos"čo naznačuje"muži“, Preto spojenie oboch slov predstavuje„milovať muži”.

S odkazom na vyššie uvedené je filantropia pocit, ktorý spočíva v milovaní ľudskej rasy bez zisku alebo nežiadaní nič na oplátku. Platónova akadémia naznačuje, že filantropia je stav dobrého správania vychádzajúci z lásky k ľudskosti.

Jedinou požiadavkou byť filantropom je cítiť lásku k druhým, prejavovať ju a prospievať ľudstvu priamymi alebo nepriamymi činmi. Filantrop môže byť lekár, právnik, spevák, to znamená, že to neznamená, že má výhradné povolanie alebo prácu.

Filantrop môže darovať mimovládne organizácie, komunity a jednotlivcov s cieľom zlepšiť kvalitu ich života.

Značky:  Veda Výroky A Príslovia Všeobecný