Význam oplodnenia

Čo je hnojenie:

Hnojenie je proces fúzie mužských a ženských pohlavných buniek na oplodnenie vajíčka, ktorý bude mať potenciál vyvinúť novú bytosť.

Hnojenie je nevyhnutné pre sexuálnu reprodukciu, pretože na to, aby nastalo, potrebuje mužské aj ženské pohlavné bunky.

Pozrite tiež Prehrávanie.

Etapy oplodnenia

Podľa stupňa penetrácie mužských gamét do membrán ženskej pohlavnej bunky na oplodnenie vajíčka sa rozlišujú tri fázy oplodnenia:

  • 1. fáza: prienik vyžarovanej koruny.
  • 2. fáza: penetrácia zona pellucida.
  • 3. fáza: penetrácia plazmatickej membrány oocytu.

Pozri tiež Ovum.

Ľudské hnojenie

K ľudskému oplodneniu dochádza vo vajíčkovodoch ženy. Ak sa pohlavné bunky samca (spermie) a samice (oocyt) úspešne spoja, získa sa oplodnené vajíčko. Toto spojenie vyvinie zygotu, ktorá bude obsahovať zmes chromozómov z oboch gamét s novým genómom. Tento proces trvá asi deň.

Oplodnenému vajíčku bude trvať dva až päť dní, kým zostúpi do maternice, kde sa vyvinie embryo. Po dosiahnutí dutiny maternice bude embryu trvať šesť až sedem dní, kým sa uhniezdi a začne sa vyvíjať ako nová bytosť.

Druhy hnojenia

Hnojenie možno rozdeliť na dva typy: vnútorné alebo vonkajšie. Hnojenie človeka je príkladom vnútorného oplodnenia a vonkajšie hnojenie je charakteristické pre vodné živočíchy.

Vnútorné hnojenie

K vnútornému oplodneniu dochádza v reprodukčnom systéme ženy. Gamety sa zjednocujú vo vnútri zvieraťa alebo rastliny a oplodňujú vajíčko pre následný vývoj novej bytosti. Tento typ hnojenia je charakteristický pre cicavce a vtáky, ako sú ľudia, mačky, delfíny alebo bociany.

Vonkajšie hnojenie

Vonkajšie oplodnenie je spojenie ženských a mužských pohlavných buniek mimo tela zvierat. Je charakteristický pre vodné živočíchy a obojživelníky, ako sú ropuchy, hviezdice a ryby všeobecne.

Hnojenie in vitro

Hnojenie in vitro Ide o techniku ​​asistovanej reprodukcie, ktorá spočíva v oplodnení vajíčka mimo jeho prirodzeného prostredia, to znamená v reprodukčnom systéme ženy alebo ženy.

Pri hnojení in vitro, vajíčka sa extrahujú folikulárnou punkciou, aby sa v laboratóriu oplodnili spermiami. Po dvoch až piatich dňoch, keď sa embryo vyrobí, bude prenesené do maternice matky, aby pokračovalo v jeho prirodzenom vývoji.

Značky:  Výrazy-Populárne Veda Výroky A Príslovia