Význam prieskumu trhu

Čo je to štúdia trhu:

Štúdia trhu je zber a analýza údajov, ktoré spoločnosť alebo organizácia vykonáva, aby určila svoju pozíciu v odvetví voči svojim konkurentom s cieľom zlepšiť svoje obchodné stratégie a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť.

Štúdia trhu sa používa na určenie charakteristík dopytu a verejnosti po produkte alebo službe, ktoré sa majú dodať, s cieľom naplánovať alebo zlepšiť stratégie plánovaného podnikateľského plánu.

Pozri tiež Obchodný plán.

Štúdia trhu je dôležitá, pretože umožňuje poznať skutočnú situáciu spoločnosti vo vzťahu k jej výrobkom alebo službám, cieľovému publiku a konkurencii s cieľom vytvárať vyššie zisky.

Pozri tiež Market.

Ako urobiť štúdiu trhu

Typy a kroky na vykonanie úspešnej štúdie trhu budú závisieť od oblasti a charakteristík podnikania. Nástroje riadenia podniku sa vo všeobecnosti používajú na zvýšenie konkurencieschopnosti a marketingové nástroje, ako napríklad SWOT analýza, ktorá znamená silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby.

Pozri tiež:

  • Biznis manažment
  • SWOT

Štúdia trhu základnej spoločnosti alebo inštitúcie spravidla obsahuje: SWOT analýzu, zber údajov o jej konkurentoch alebo postup benchmarking konkurencieschopný.

Pozri tiež Benchmarking.

Na druhej strane sú na zber údajov najpoužívanejšie prieskumy so špecifickými otázkami, ktoré budú neskôr analyzované, aby sa zistilo, ako vníma verejnosť produkt alebo službu.

Značky:  Všeobecný Technológie-E-Inovácie Výroky A Príslovia