Význam úsilia

Čo je to úsilie:

Ako úsilie nazývame silu, ktorú pôsobíme proti nejakému impulzu alebo odporu, aby sme proti nej zvrátili alebo zvrátili. Rovnako sa úsilie nazýva energia alebo sila, ktorá je vložená do realizácie niečoho, prekonávania prekážok.

Úsilie je tiež považované za cnosť odvahy, ktorá súvisí so silou alebo odhodlaním, s ktorými sa stretávame s ťažkosťami alebo navrhujeme dosiahnuť cieľ.

V tomto zmysle úsilie vyžaduje hodnoty, akými sú vytrvalosť, dôvera a nádej v spoločnosť, ktorú navrhujeme.

Úsilie je nevyhnutné na dosiahnutie ťažkých cieľov, ktoré si vyžadujú trpezlivosť, odvahu a veľa energie z našej strany.

Synonymá úsilia ako takého by boli: energia, verva, elán, odvaha, vôľa, odhodlanie, dychtivosť, horlivosť.

V angličtine je možné slovo úsilie preložiť ako úsilie alebo napätie. Napríklad: "Uvediem do platnosti zákon najmenšieho úsilia tým, že sa zaviažem vykonať určité kroky”(Uvediem do platnosti zákon o najmenšom úsilí tým, že sa zaviažu prijať určité opatrenia).

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Veda Technológie-E-Inovácie