Význam skepticizmu

Čo je to skepticizmus:

Ako skepticizmus je známy postoj nedôvery alebo pochybností, ktorý sa prejavuje skôr, ako je pravda alebo účinnosť niečoho. Slovo ako také pochádza z skeptický, ktorý pochádza z gréckeho σκεπτικός (skeptikós), čo znamená „ten, kto skúma“.

Skepticizmus je tiež názov prúdu filozofického myslenia, podľa ktorého musíme pochybovať o všetkých veciach, javoch a skutočnostiach a ktorý tvrdí, že pravda neexistuje, ale že keby existovala, človek by ju nebol schopný poznať.

Skepticizmus môže byť aj určitým pesimistickým sklonom, ktorý spočíva v tom, že sa na veci pozeráte vždy nepriaznivo. Napríklad: „Julio si zachoval skepticizmus napriek pozitívnemu výsledku stretnutia.“

Rovnako tak skepticizmus môže odkazovať na určitý postoj nedôvery alebo obáv ohľadom čistoty a morálnych a etických hodnôt mužských činov. Napríklad: „Skepticizmus spoločnosti voči politikom vyústil do veľkého zdržania sa hlasovania v posledných voľbách“.

Skepticizmus vo filozofii

Vo filozofii je skepticizmus myšlienkovým prúdom, ktorý je založený na pochybnostiach rozšírených na všetky veci, vnemy, javy alebo skutočnosti, ktoré sú predstavené vedomiu, a ktorý sa domnieva, že všetky informácie musia byť podložené dôkazmi. V tomto zmysle sa zásadne prejavuje ako zvedavý postoj k poznaniu.

Skeptik pochybuje o všetkom, dokonca aj o vlastnom úsudku. Z tohto dôvodu je pre skeptické myslenie charakteristické, že bezprostredne od netopiera neprijíma žiadnu pravdu ani neprijíma žiadnu dogmu, či už ide o náboženstvo, zavedené sociálne hodnoty alebo iné javy. Preto predstavuje pozíciu, ktorá je v rozpore s dogmatizmom.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie