Význam jadrovej energie

Čo je to jadrová energia:

Jadrová energia je energia extrahovaná z jadra atómu, ktorá je silou, ktorá drží jadro pohromade a atómom je malá jednotka, z ktorej sa skladá všetka hmota na svete.

Jadrová energia je alternatívou k výrobe energie, ako je elektrina.

Atómová energia alebo jadrová energia je obnoviteľná energia, ktorá sa získava spontánne alebo umelo v jadrových reakciách.

Pojem atómová energia je spojený s atómovými výbuchmi Hirošimy a Nagasaki v roku 1945, čím sa zovšeobecňuje koncept jadrovej energie.

Po atómových bombách bola v roku 1957 vytvorená Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), aby sa zaoberala problémami vyplývajúcimi z tohto objavu.

Okrem toho od roku 1968 existuje Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorá má zabrániť využívaniu atómovej energie na vojenské účely a zabezpečiť, aby sa používala na mierové účely a čo najbezpečnejším spôsobom. K tejto zmluve sa hlásia všetky krajiny Ameriky, okrem USA.

Výhody a nevýhody jadrovej energie

Výhody súčasnej jadrovej energie

  • Pokles vo využívaní energie generovanej fosílnymi palivami (uhlie a ropa).
  • Zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) a ďalších plynov produkovaných fosílnymi palivami.
  • Jadrové palivo je lacnejšie, pretože na viac energie vyžaduje menej paliva.
  • Jadrová elektráreň nepretržite vyrába elektrickú energiu, čím sa vyhýba volatilite cien.

Nevýhody súčasnej jadrovej energie

  • Pokles využívania fosílnych palív nie je výrazný.
  • Jadrové elektrárne majú veľký vplyv na ľudský aspekt v dôsledku nehôd, ku ktorým môže dôjsť, ako sú prípady Chérnobil a Fukušima.
  • Obtiažnosť pri manipulácii s jadrovým odpadom, pretože odstránenie rádioaktivity a jej rizík trvá roky.
  • Jadrové elektrárne majú dobu platnosti a výstavba nového závodu je nákladná a časovo náročná.
Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Veda Technológie-E-Inovácie