Význam posilnenia

Čo je splnomocnenie:

Empowerment je známy ako proces, pomocou ktorého je jednotlivec, komunita alebo sociálna skupina vybavená súborom nástrojov na zvýšenie svojej sily, zlepšenie svojich schopností a zvýšenie svojho potenciálu, a to všetko s cieľom zlepšiť svoju sociálnu situáciu., Politickú, ekonomické, psychologické alebo duchovné.

Slovo ako také je kópiou z angličtiny a pochádza zo slovesa posilniť, čo sa v španielčine prekladá ako „splnomocnenie“, z ktorého sa tvorí podstatné meno zmocnenie.

Posilnenie preto znamená v človeku rozvíjať dôveru a bezpečie v seba samého, vo svoje schopnosti, vo svoj potenciál a v dôležitosť svojich činov a rozhodnutí pozitívne ovplyvniť jeho život.

Posilnenie sa teda týka, najmä v sociálnych vedách, procesu udeľovania moci kolektívnej, komunitnej alebo sociálnej skupine, ktorá sa nachádza v prekérnej situácii z ekonomického, politického alebo sociálneho hľadiska, spravidla marginalizovaná alebo vylúčená z rôznych dôvodov (pohlavie, pôvod) (rasa, náboženstvo, sexuálne preferencie atď.).

Konečným účelom sociálneho posilnenia je, že uvedená skupina je schopná sama o sebe, prácou a organizáciou, zlepšiť svoje životné podmienky.

Podobne na individuálnej úrovni sa zmocnenie týka významu toho, ako ľudia rozvíjajú schopnosti a schopnosti, aby mohli uplatniť svoju úlohu a zlepšiť svoju situáciu v oblasti sociálnych a politických práv, ako aj vo vzťahu k hospodárskej činnosti a produktivite.

Pozri tiež:

  • Sociálna rovnosť.
  • Splnomocnenie.

Posilnenie postavenia žien

Posilnenie postavenia žien sa nazýva proces, pomocou ktorého získavajú všetky druhy nástrojov a schopností, ktoré im umožňujú zaujať výraznejšie a aktívnejšie zapojenie sa do spoločnosti, a to na osobnej úrovni, ako aj na politickej a ekonomickej úrovni.

Posilnenie postavenia žien spočíva v tom, že ženám dodáte väčšiu sebadôveru, bezpečnosť a silu rozhodovať sa, riešiť problémy a organizovať a meniť situácie, ktoré sa ich priamo alebo nepriamo dotýkajú.

Značky:  Výrazy-Populárne Veda Výrazy-In-Angl