Význam chemického prvku

Čo je chemický prvok:

Chemický prvok je látka definovaná súborom atómov, ktoré majú v jadre rovnaký počet protónov nazývaný atómové číslo.

Chemický prvok je považovaný za najjednoduchšiu formu látky, tj. Látku, ktorú žiadna chemická reakcia nemôže ďalej rozkladať. Preto chemický prvok obsahuje iba jednu triedu atómov.

Pozri tiež Chemická reakcia.

Atómové číslo určuje prvok ako napríklad atóm s:

  • protón v jeho jadre bude atómom chemického prvku vodík,
  • dva protóny v jeho jadre budú atómom chemického prvku hélium,
  • tri protóny v jeho jadre budú atómom chemického prvku lítia,

a tak ďalej so všetkými prvkami.

Chemické prvky a ich vlastnosti sú zhrnuté v takzvanej periodickej tabuľke prvkov. V periodickej tabuľke sú všetky chemické prvky usporiadané v radoch podľa ich atómového čísla.

Každý chemický prvok má okrem atómového čísla aj atómový symbol, ktorý je skratkou pre prvok.

Pozrite tiež Chemický symbol.

Chemický prvok tvorí jednoduché látky, ako napríklad oxid uhličitý, je jednoduchá látka predstavovaná ako O2 zložená z dvoch atómov prvku kyslíka.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Všeobecný Výroky A Príslovia