Elektrónový význam

Čo je to elektrón:

Elektrón je názov subatomárnej častice, to znamená stabilnej častice atómu, ktorá sa vyznačuje negatívnym nábojom. Spravidla je reprezentovaný nasledujúcim znakom: e-.

V roku 1891 írsky vedec George Stoney predstavil hypotézu o existencii týchto častíc. V ňom špekuloval, že budú mať elektrický náboj, a tak im priradil názov elektrón.

Bol to však Joseph John Thomson, ktorý dokázal existenciu elektrónov v roku 1897, keď pracoval na štúdii katódových lúčov.

Elektróny sú elementárnymi časticami hmoty a nemajú subdivízie ani subštruktúry, to znamená, že ich nemožno rozložiť na iné častice.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl