Význam doktríny

Čo je doktrína:

Doktrína je súbor zásad, učení alebo pokynov, ktoré sa považujú za platné a ktoré patria do školy, ktorá môže byť literárna, filozofická, politická, vojenská alebo dogma náboženstva.

Doktrína súvisí s disciplínou a všetkým, čo je predmetom vyučovania, ktoré je možné šíriť rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom vzdelávania, kázania, názoru uznávaných alebo autoritatívnych ľudí, literatúry a dokonca aj prostredníctvom náboženstiev.

Rovnako doktrína vychádza z možnosti mať univerzálnu platnosť, je to však takmer nemožné kvôli kultúrnym a náboženským rozdielom, ktoré existujú vo veľkej rozmanitosti sociálnych skupín, ktoré tvoria ľudstvo.

Na druhej strane termín doktrína súvisí s konceptom indoktrinácie, ktorá nadobudla pejoratívne významy, pretože sa týka učenia presvedčení, ktoré sú považované za pravdivé bez toho, aby ich predtým analyzovali alebo diskutovali tí, ktorí sa ich učia.

Indoktrinácia je teda proces prevýchovy uložený napríklad v krajinách s totalitnými režimami alebo v niektorých náboženských štúdiách.

Pojem doktrína pochádza z latinčiny doktrína.

Značky:  Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie Všeobecný