Význam delenia

Čo je divízia:

Rozdelenie je jednou zo základných operácií aritmetiky, ktorá pozostáva z rozdelenia súčtu na rovnaké časti.

V matematike je symbolom delenia znak (÷), dvojbodka (:) alebo lomka (/). Znamienko delenia sa nachádza medzi dividendou a deliteľom, pričom dividenda je celková časť a deliteľ počet rovnakých častí, ktoré sa majú oddeliť. Ak napríklad chcete rozdeliť 10 jednotiek na 5 rovnakých častí, bude to vyjadrené nasledovne: 10 ÷ 5, 10: 5, 10/5.

Pozri tiež Matematika.

Delenie je opakom násobenia. Preto, aby sa zistilo, či je delenie správne, výsledok, nazývaný tiež kvocient, vynásobí deliteľ. Napríklad 10 ÷ 5 = 2, takže 2 vynásobené 5 výsledkami v 10 jednotkách.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie Výrazy-In-Angl