Význam oddanosti

Čo je oddanosť:

Oddanosť je láska alebo koníček, ktorý človek cíti k niekomu alebo k niečomu. Slovo ako také má dva zmysly, jeden náboženský, ktorý sa týka úcty k Bohu a druhý všeobecný, ktorý označuje určitý sklon alebo zvláštnu náklonnosť. Je to hlas, ktorý pochádza z latinčiny oddaný, devotiōnis.

U niektorých náboženstiev je oddanosť skutkom, ktorým veriaci vyjadrujú svoju ochotu Bohu, uctievať ho a vykonávať jeho vôľu. Kresťanstvo sa domnieva, že najvyššia oddanosť je Bohu, hoci pripúšťa, že existujú aj iné druhy pobožností, medzi inými napríklad Panny Márie alebo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na Boha.

Oddanosť sa vo svojom bežnom použití jednoducho vzťahuje na príťažlivosť alebo záľubu, ktorú môže človek cítiť k niečomu (myšlienke, povolaniu) alebo k niekomu (osobe, svätcovi, božstvu atď.). Napríklad: „Rok oddane pracoval na napísaní svojej knihy.“

Oddanosť v kresťanstve

Oddanosť je vnútorný akt, v ktorom sa ľudská bytosť úplne oddáva službe Bohu. Je to akt lásky a uctievania Boha. Vyjadruje sa to prostredníctvom uctievania, ktoré je zase založené na doktríne, ktorou sú pravdy zjavené Bohom, a na vlastnej oddanosti, ktorá je záľubou oddaného v uvedených pravdách.

Podľa kresťanstva je najvyššia oddanosť Bohu, ale môžeme cítiť aj oddanosť Panne Márii a svätým, pretože táto oddanosť je v konečnom dôsledku zameraná na Boha, ktorý im vštepil milosť. Je dôležité si uvedomiť, že oddanosť nie je to isté, čo uctievanie, pretože druhé je možné vyznávať iba voči Bohu.

Značky:  Všeobecný Výrazy-Populárne Náboženstvo A Spiritualita