Význam despotizmu

Čo je despotizmus:

Ako despotizmu sa nazýva autorita, ktorú niekto uplatňuje absolútne a svojvoľne, bez akéhokoľvek obmedzenia zákonmi alebo inými právomocami.

V tomto zmysle despotizmus predstavuje zneužitie moci alebo sily pri styku s inými ľuďmi. V despotizme je moc nad rozumom, čo znamená, že vôľa vládcu je nad zákonom.

Ten, kto uplatňuje despotizmus, je despota, čo je človek, ktorý zneužíva svoju právomoc vnucovať ostatným svoju vôľu.

Despotizmy sú typické pre totalitné, diktátorské, absolutistické alebo tyranské systémy. V tomto zmysle je demokracia v rozpore s despotizmom.

Pozri tiež diktatúra.

Osvietený despotizmus

Bol známy pod názvom osvietený despotizmus, dobročinný despotizmus alebo osvietený absolutizmus, forma despotizmu, ktorá sa objavila v absolutistickej Európe osemnásteho storočia a ktorá bola inšpirovaná ideálmi osvietenstva. Vyznačovala sa okrem iného podporou kultúry a rozvíjaním dôležitých reforiem a zlepšení v oblasti vzdelávania, spravodlivosti, poľnohospodárstva a slobôd. Osvietenský despotizmus siahal až do 19. storočia a uplatňoval sa v Európe aj v rodiacich sa amerických republikách.

Značky:  Výrazy-Populárne Veda Výroky A Príslovia