Význam ekonomickej depresie

Čo je to ekonomická depresia:

Ekonomická depresia je trvalý pokles ekonomiky krajiny alebo regiónu počas dlhšieho časového obdobia, ktoré môže trvať tri roky alebo viac.

Ekonomické depresie sú charakterizované klesajúcou produkciou, klesajúcou spotrebou a investíciami, výrazným poklesom hrubého domáceho produktu (HDP), klesajúcimi mzdami, devalváciou meny a rastúcou nezamestnanosťou. To všetko sprevádzané zatváraním a bankrotmi spoločností a bánk.

Obdobia považované za depresie predpokladajú podstatný pokles kúpyschopnosti obyvateľstva, čo má negatívny vplyv na spotrebu, pretože pokles dopytu spravidla prináša aj zníženie miezd a investícií ľudí.

Ekonomika postihnutej krajiny alebo regiónu prechádza počas ekonomických depresií vážnymi finančnými ťažkosťami, ktoré postihujú banky a spoločnosti, ako aj jednotlivcov a rodiny, čo sa prejavuje veľkou sociálnou depriváciou.

Pozri tiež Ekonomická kríza.

Ekonomická depresia a recesia

Depresia aj recesia znamenajú pokles ekonomiky, ktorý sa prejavuje v hrubom domácom produkte, ktorý vykazuje negatívny rast. Recesia je však normálne a dočasné spomalenie obchodného cyklu, ktoré trvá najmenej dve štvrtiny, zatiaľ čo depresia je recesia, ktorá trvá dlho.

Značky:  Všeobecný Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-Populárne