Význam demografie

Čo je to demografia:

Demografia je sociálna veda, ktorá študuje objem, rast a vlastnosti skupiny ľudskej populácie v určitom časovom období alebo jej vývoj. Pochádza z gréckeho δήμος (dēm (o), „mesto“, „obyvateľstvo“) a γραφία (graphíā „trace“, „description“, „study“, „psané“) a dalo by sa preložiť ako „populačná štúdia“.

Ide o štatistické štúdie týkajúce sa napríklad narodenia, úmrtnosti a migrácie. Oficiálne orgány sú zodpovedné za zber tohto druhu údajov a používajú sa nástroje, ako sú prieskumy a registre.

Značky:  Veda Výrazy-In-Angl Výrazy-Populárne