Význam populárnej kultúry

Čo je populárna kultúra:

Ako populárna kultúra sa nazýva súbor umeleckých a folklórnych prejavov, ktoré priamo vychádzajú zo systému viery, hodnôt a tradícií ľudí. Pojem populárnej kultúry ako taký vzniká na rozdiel od oficiálnych alebo elitárskych kultúrnych prejavov, vytvorených podľa vkusu a záujmov vládnucich tried.

V tomto zmysle populárna kultúra vzniká v reakcii na oficiálnu kultúru, pretože podľa autorov, akými sú Michail Bakhtin, študent populárnej kultúry v stredoveku, oba predstavujú rôzne sociálne odvetvia, ako aj rôzne vkusy a záujmy.

Populárna kultúra sa ako taká vyznačuje tým, že je produktom zásadne vytváraným a konzumovaným populárnymi triedami, ktorý je v zásade zložený z jednotlivcov s nízkou sociálnou extrakciou, tj z obyčajných ľudí alebo obyčajných ľudí.

Populárna kultúra je navyše považovaná za jeden z charakteristických faktorov identity národa, pretože sú v nej zakomponované kultúrne hodnoty, tradície, systémy viery a zvyky, ktoré vyjadrujú jedinečnosť ľudí, ktorí krajinu tvoria.

Niektoré príklady populárnej kultúry sú hudobné prejavy, ako je jazz (najmä v jeho začiatkoch), reggae, rap alebo rock, ako aj graffiti, komiksy a fantasy, čierna a sci -fi literatúra.

Značky:  Všeobecný Technológie-E-Inovácie Výrazy-In-Angl