Význam dotazníka

Čo je to dotazník:

Dotazník je ten, ktorý kladie sériu otázok na získanie určitých informácií od skupiny ľudí.

Dotazník umožňuje zhromažďovať informácie a údaje pre ich tabuľku, klasifikáciu, popis a analýzu v rámci štúdie alebo vyšetrovania.

V tomto zmysle môžu byť dotazníky použité ako nástroje na zber údajov alebo ako hodnotiaci nástroj v školskom prostredí.

Dotazníky nám umožňujú merať preferencie, správanie alebo trendy (spôsobom prieskumov), ako aj vytvárať škály, ktoré pomáhajú určiť určité skryté postoje alebo vlastnosti ľudí.

Značky:  Výrazy-In-Angl Technológie-E-Inovácie Veda