Kvalitatívny význam

Čo je kvalitatívne:

Kvalitatívny termín je prídavné meno, ktoré pochádza z latinčiny qualitatīvus. Kvalitatívne je to, čo súvisí s kvalitou alebo kvalitou niečoho, to znamená so spôsobom bytia alebo s vlastnosťami objektu, jednotlivca, entity alebo štátu.

Kvalita je vlastnosť, ktorá existuje v akomkoľvek objekte, jednotlivcovi, entite alebo štáte, ktorú je možné analyzovať porovnaním s iným podobným. Kvalitatívny teda závisí od sociálneho, kultúrneho alebo subjektívneho vnímania objektu.

Prídavné meno „kvalitatívny“ sa používa na vyjadrenie kvality veci buď v porovnaní s inou, so sebou samým, alebo s ideálnou paradigmou.Napríklad: „Vynález smartphone predstavuje kvalitatívny skok v histórii komunikácií “.

Termín sa používa aj na označenie analytických procesov zameraných na kvalitu a premenné kvality, medzi ktorými môžeme spomenúť: kvalitatívny výskum alebo kvalitatívnu metodológiu, kvalitatívne prístupy, kvalitatívne správy, kvalitatívnu analýzu atď.

Kvalitatívna analýza

Kvalitatívna analýza je analýza, ktorá odhaľuje konkrétne vlastnosti a vlastnosti niečoho, ako aj jeho charakteristickú hodnotu.

Tento typ analýzy sa zvyčajne používa v rôznych oblastiach, od sociálneho a vedeckého výskumu po výrobu predmetov.

V chémii sa kvalitatívna analýza pokúša objaviť a rozložiť existujúce zložky v látke alebo hmote.

V prípade výrobných reťazcov je kvalitatívna analýza zameraná napríklad na hodnotenie kvality výrobku, ktorý prešiel kontrolou kvality.

Pozri tiež Kvalitatívny výskum.

Kvalitatívne a kvantitatívne

Kvalitatívny sa zameriava na kvalitu alebo kvalitu vecí, zatiaľ čo kvantitatívny sa týka množstva alebo toho, čo je možné reprezentovať číselne.

Kvalitatívny a kvantitatívny veľakrát stoja proti sebe a stávajú sa rôznymi paradigmami riešenia analytických prístupov alebo výrobných procesov.

Napríklad v oblasti výskumu je kvantitatívna metodológia odlišnou paradigmou od kvantitatívnej metodiky. Kvalitatívny výskum bude teda reagovať na klasifikáciu a hodnotenie vlastností veci alebo javu, zatiaľ čo kvantitatívny výskum bude analyzovať číselné údaje zozbierané rôznymi technikami.

V produkčných reťazcoch sériových predmetov vyjadrujú kvalitatívne a kvantitatívne paradigmy, ktoré prinášajú diferencované výsledky.

Napríklad: ak je cieľom spoločnosti predať čo najviac produktov, zníži to kvalitu, aby sa urýchlila výroba. Ak sa spoločnosť rozhodne ponúkať vysokokvalitný výrobok, bude musieť znížiť počet výroby, ktorá by zabezpečovala povrchové úpravy.

Značky:  Výrazy-In-Angl Náboženstvo A Spiritualita Veda