Význam kriminalistiky

Čo je to kriminológia:

Kriminalistika je veda, ktorá študuje jednotlivca, ktorý spáchal zločin, jeho dôvody, príčiny a vysvetlenie takéhoto asociálneho správania.

Kriminalistika je interdisciplinárna veda pokrývajúca oblasti znalostí z antropológie, biológie, psychológie a sociológie.

Kriminalistika sa zameriava na: zločin, páchateľa, obeť a sociálnu kontrolu deviantného správania ako 4 hlavné predmety štúdia.

Pojem kriminalistika prvýkrát použil francúzsky antropológ Paul Topinard (1830-1911), ale popularizoval ho taliansky právnik Rafael Garófalo zo školy kriminologického pozitivizmu.

Pozri tiež pozitivizmus

Kriminalistika sa v súčasnosti etablovala ako odvetvie trestného práva, ktorého cieľom je analyzovať páchateľa a vytvoriť mechanizmy prevencie a boja proti zločinu.

Pozri tiež Kriminalita

Výkon kriminalistiky zahŕňa pomocnú prácu pre skupiny a inštitúcie, ako sú väzenské ústavy, skupiny na pomoc obetiam a zločincom, bezpečnostné sily atď.

Kriminalistika úzko spolupracuje s forenznou psychológiou, pretože prvá vytvára väzby a mechanizmy podľa odporúčaní a záverov, ktoré forenzná psychológia prináša sudcom a odborníkom na riešenie prípadov.

Značky:  Veda Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie