Význam vizuálnej kontaminácie

Čo je vizuálne znečistenie:

Vizuálna kontaminácia je všetko, čo bráni vizualizácii priestoru okolo nás, ako aj estetickému zhodnoteniu krajiny v dôsledku prebytku vizuálnych informácií, či už grafických, architektonických, technických, technologických atď.

Vizuálne znečistenie je produkované ľudskými zásahmi do životného prostredia. To, čo znečisťuje, sú neprirodzené prvky, ktoré do životného prostredia vkladajú ľudia neusporiadaným, nesúrodým, nadmerným a vizuálne agresívnym spôsobom, čím sa prekračuje ľudská schopnosť spracovávať a asimilovať vizuálne informácie.

Medzi tieto prvky môžeme spomenúť: billboardy, propagandistické plagáty, antény, elektrické a elektroinštalačné veže, nadmerné značenie, komíny, stĺpy, vandalizmus, grafity, nahromadené odpadky atď.

Existuje tiež vizuálne znečistenie, keď budova nerešpektuje obecné stavebné predpisy a narúša vizuál mestskej alebo vidieckej krajiny. Z tohto dôvodu majú obce spravidla prísne predpisy o rozmeroch, ktoré môžu mať nové budovy, ktoré sú postavené okolo pamätníka.

Druhy vizuálneho znečistenia

Vizuálne znečistenie je možné klasifikovať podľa typu prvku, ktorý ho produkuje. Pozrime sa:

 • Svetelné znečistenie: je to, ktoré vzniká zneužívaním zdrojov a svetelných podnetov, ako sú neónové svetlá, reflektory, nadbytočné verejné osvetlenie atď. Svetelné znečistenie v skutočnosti bráni pohľadu na hviezdnu oblohu. V niektorých častiach sveta to nemožno vidieť takmer úplne.
 • Znečistenie reklamy: je to, ktoré vzniká prebytkom billboardov a reklamných a propagandistických plagátov.
 • Architektonické znečistenie: je produkované stavbami, ktoré zhoršujú výhľad na krajinu, či už prírodnú alebo mestskú.
 • Priemyselné znečistenie: Je to zariadenie, ktoré pochádza zo všetkých druhov zariadení na priemyselné použitie, ako sú komíny, stĺpy, elektrické vedenia atď.
 • Znečistenie odpadom: je to to, čo vzniká bez rozdielu v hromadení odpadu alebo pevného odpadu, ktoré okrem toho, že predstavuje sanitárny problém, ovplyvňuje vizuál krajiny alebo životného prostredia.

Účinky a dôsledky vizuálneho znečistenia

Vizuálna kontaminácia spôsobená prebytočným elektrickým vedením.

Z toho sa usudzuje, že vizuálne znečistenie ovplyvňuje dva zmysly: prvý a najzreteľnejší z nich je estetické zhodnotenie krajiny, či už mestskej alebo vidieckej. Druhým, oveľa zložitejším, je poškodenie zdravia. Vymenujme najzrejmejšie efekty a dôsledky.

 • Negatívny vplyv na estetiku miesta.
 • Stres v dôsledku prebytočných informácií.
 • Zvýšenie počtu dopravných nehôd.
 • Porušenie rovnováhy v ekosystéme.
 • Hromadenie podvedomých informácií.
 • Znížená produktivita.
 • Zmeny nálady
 • Bolesti hlavy
Značky:  Výrazy-In-Angl Veda Náboženstvo A Spiritualita