Význam znečistenia pôdy

Čo je to znečistenie pôdy:

Kontaminácia pôdy je známa ako proces zhoršovania kvality zemského povrchu spôsobený chemickými látkami a inými procesmi ľudského zásahu.

Kontaminácia pôdy ohrozuje úrodnosť pôdy, čo znemožňuje obnovu života rastlín. Výsledkom je tiež vytesnenie živočíšnych druhov.

Príčiny kontaminácie pôdy

Existujú rôzne dôvody, prečo sa kvalita zemského povrchu zhoršuje. Medzi rôznymi príčinami možno spomenúť nasledujúce:

Poľnohospodárska technológia

V kultivačných procesoch je dnes bežné používanie pesticídov, herbicídov, hnojív, odpadových vôd atď. Ak k tomu dôjde nadmerným spôsobom, prírodné živiny Zeme sa upravia interakciou s týmito látkami.

Zhutnenie pôdy

Zhutnenie pôdy je úmyselne spôsobené ľuďmi, aby zasahovalo na povrchu a podmieňovalo ho pri určitých druhoch činností. Tieto činnosti sa môžu pohybovať od zhutnenia pôdy na chov hospodárskych zvierat až po zhutňovanie pôdy na výstavbu infraštruktúry. V oboch prípadoch sú korene vegetácie stlačené, čo zabraňuje ich rastu a spôsobuje ich smrť. Tento proces zmení krajinu na neplodný povrch.

Likvidácia odpadkov

V tých spoločnostiach, v ktorých neexistuje správny klasifikačný proces odpadkov, sa stáva, že rozkladom sa tiež uvoľňujú toxické látky a iné problémy, ktoré ničia úrodnosť Zeme.

Jadrové havárie a atómové skúšky

Toto je jedna z najzávažnejších príčin kontaminácie pôdy kvôli stupňu zhoršenia, ktoré spôsobujú. Okrem toho, že jadrový alebo atómový odpad uvoľnený pri nehodách alebo testoch ničí ferititu Zeme, je úplne nemožný aj akýkoľvek pokus o obnovu v budúcnosti.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Veda Výrazy-Populárne