Konfucianizmus

Čo je to konfucianizmus?

Konfucianizmus, konfucianizmus alebo ruizmus je náboženská a filozofická doktrína s rituálnymi výrazmi, ktoré propagoval mysliteľ Konfucius v 5. storočí pred naším letopočtom. Konfucianizmus navrhuje návrat k prvotnému poriadku - ktorý by sa v priebehu dejín zhoršil - prostredníctvom dvoch systémov: štúdia a cností.

Účelom konfucianizmu nie je individuálna spása, ale účasť subjektov na transformácii a obnove spoločnosti zameranej na obnovu harmónie s nebeským zákonom resp. Tian. Preto je to doktrína s eticko-politickými dôsledkami.

Podľa presvedčenia konfucianizmu synovská zbožnosť (xiao) a úcta k nadriadeným (dal) sú základným základom sociálneho poriadku, ktorý vyjadruje dôležitosť hierarchií v súkromnom a verejnom živote (rodina a štát). Preto si všetko „staré“ zaslúži najvyšší rešpekt. Spolu s týmito cnosťami vynikajú aj nasledujúce:

 • ren: láskavosť, dobrotivosť alebo altruizmus;
 • šu: vzájomný rešpekt;
 • zhong: vernosť;
 • xin: úprimnosť;
 • yi: Spravodlivosť;
 • li: nehnuteľnosť;
 • zhi: múdrosť;

Charakteristika konfucianizmu

Konfucianizmus má súbor vlastností, ktoré ho odlišujú od ostatných náboženských doktrín. Pozrime sa na tie najdôležitejšie.

 • Je to viac civilný ako náboženský kult.
 • Jeho rešpekt a sakralizácia minulosti v ňom vyvoláva sklon ku konzervativizmu.
 • Pozoruje výrazný ritualizmus, viditeľný aj vo formách zdvorilosti.
 • Hoci uznáva božstvo tzv Tian (Nebo), neponúka sa do metafyziky.
 • Nekonkuruje teda panteónom iných náboženských doktrín.
 • Štúdiu pojíma ako rozjímanie nad filozoficko-literárnymi textami, ktoré poskytujú ukážkové modely správania.
 • Etika konfucianizmu je politickou etikou.
 • Konfucianizmus je preto v rozpore so snahou o individuálny prospech.
 • Nepripúšťa individuálnu spásu, ale skôr hľadanie obnovy prvotného poriadku.
 • Neexistuje žiadny koncept pokroku.

Mohlo by vás zaujímať Náboženstvo.

Kto bol Konfucius?

Mysliteľ Konfucius, vlastným menom Kong Kio, sa narodil v Číne v šľachtickej rodine. Žil v rokoch 551 až 479 pred n. L. Keď Konfucius dosiahol stredný vek, získal niekoľko dôležitých pozícií so zámerom uviesť svoje teórie do praxe. Medzi nimi minister spravodlivosti federálneho štátu Lu.

Po odchode z úradu vykonal púť krajinou a hľadal orgány citlivé na jeho učenie. Po návrate domov založil súkromnú školu na výcvik kráľovských poradcov. Odvtedy ho volali Kong-fuzi, čo znamená „Master Kong“. Výraz Kong-fuzi sa stal latinským ako Konfucius, odkiaľ sa odvodilo do dnešnej podoby.

Posvätné knihy konfucianizmu

Medzi posvätnými knihami konfucianizmu, väčšinou zostavenej Konfuciom, môžeme uviesť tzv. Päť klasík (wu jing):

 • Shujing (Kniha dejepisu);
 • Shijing (Kniha piesní);
 • Yijing, (Kniha mutácií alebo zmien);
 • Li Ching, (Kniha obradov).
 • Ch "a Ch" iu (Annals of Spring and Summer), ktorú napísal sám Konfucius.

K tomu sa pridávajú tzv Štyri knihy (áno šu), a to:

 • Analekty Konfucia„komplikácie dialógov, fráz a anekdot zozbieraných jeho učeníkmi po jeho smrti;
 • Veľké znalosti, zostavil Zhu Xi;
 • Doktrína priemernosti, pripisovaná Zisi, vnukovi Konfucia;
 • Mencius, ktorá zbiera učenie Majstra Menga, zvaného Mencius.

Pôvod a história konfucianizmu

Konfucianizmus vzniká v období krízy v starovekej Číne. Jeho propagátor Konfucius sa nevnímal ako zakladateľ, ale ako hlásateľ posolstva, ktoré dostal od svojich predkov.

Po založení prvej školy sa konfuciánska myšlienka začala široko šíriť, nie bez odporu. V skutočnosti bola v časoch prvej ríše prenasledovaná a bola napadnutá taoistickou školou.

S nástupom dynastie Han v 3. storočí pred naším letopočtom bol konfucianizmus potvrdený. V tom čase už existovali prúdy majstrov Mencio a Xunzi.

Počas dynastie Han sa objavili ďalšie prúdy. Jedným z nich by bol Dong Zhong-Shu, založený na kozmologicko-politickom vzťahu a teórii piatich prvkov (wu-xing). Objavil sa aj prúd Han fu Wang Chonga, ktorý sa vrátil k racionalizmu a odsudzoval povery.

Konfucianizmus toleroval iné presvedčenia, ako napríklad budhizmus. Časom sa však ukázalo, že niektoré praktiky cudzích náboženstiev, ako napríklad celibát, podkopávajú hodnoty štátu.

Tiež sa ti môže páčiť:

 • Taoizmus.
 • Budhizmus.

Napriek tomu musel konfucianizmus dať priestor metafyzickému mysleniu. To určilo vzhľad nového trendu počas dynastie Sung (X-XIII n. L.): Neokonfuciánstvo reprezentované majstrami Zhu Xi a Wang Yang-Ming.

Počas dynastie Čching (17.-začiatok 20.) proti novokonfucianizmu bojovali obrancovia primitívneho konfucianizmu, racionalistickejšej povahy. S príchodom modernizácie a potom s Čínskou ľudovou republikou prešiel konfucianizmus fázami prenasledovania a tolerancie zo strany vlády.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Veda Výroky A Príslovia