Význam pohodlia

Čo je pohodlie:

Pohodlie je fyzická alebo materiálna pohoda poskytovaná určitými podmienkami, okolnosťami alebo predmetmi.

Slovo pohodlie ako také prešlo z francúzštiny do španielčiny v 19. storočí, pochádza z angličtiny pohodlie, s pocitom „materiálneho pohodlia alebo pohody“.

Pohodlie môže byť ponúknuté vďaka predmetu (matrac, stolička, auto) alebo za environmentálnych okolností, akými sú správna teplota, určitá úroveň ticha alebo pocit bezpečia.

Existujú určité štandardy pohodlia, ktoré sa snažíme mať vo svojom dome, pracovnom prostredí a v iných priestoroch, ktoré často navštevujeme.

V našom dome nám napríklad klimatizácia priestorov, ktoré denne používame, na základe aktivít, ktoré v nich vykonávame, pomáha k lepšej kvalite života.

Slovo pohodlie si netreba zamieňať so slovesom utešiť, čo znamená „dať niekomu povzbudenie alebo útechu“, ani s pohodlné, ktorý odkazuje na „to, čo utešuje alebo povzbudzuje“.

Pozri tiež Pohodlné.

Hygrotermický komfort

Hygrotermický komfort sa nazýva pohoda, ktorú cítime na tepelnej úrovni, keď nám je v miestnosti príjemne. K tomu dochádza vtedy, keď termoregulačné mechanizmy tela nemusia zasahovať, aby nás zahriali alebo ochladili, aby ochránili naše životné funkcie.

Hygrotermický komfort je základným parametrom na definovanie podmienok obývateľnosti priestoru, ktorý je zodpovedný za bioklimatickú architektúru.

Akustický komfort

Akustický komfort je ten, v ktorom zvuky spôsobené ľudskou činnosťou nie sú otravné ani škodlivé pre odpočinok, komunikáciu alebo zdravie ľudí. Akustický komfort je ako taký termínom súvisiacim s hlukovým znečistením.

Vizuálny komfort

Hovoríme o vizuálnom pohodlí v súvislosti s ideálnymi úrovňami prirodzeného alebo umelého osvetlenia, ktoré sú nevyhnutné pre rôzne ľudské činnosti: produktívne, profesionálne, voľný čas, potešenie alebo odpočinok atď. Na dosiahnutie vizuálneho pohodlia je preto nevyhnutné, aby existoval správny návrh osvetľovacieho systému priestoru. Vizuálny komfort sa premieta do psychofyziologickej pohody človeka.

Komfortná zóna

V psychológii a koučovanie„Komfortná zóna“ sa týka mentálnej zóny, v ktorej sa cítime spokojní so svojou situáciou a považujeme svoje potreby za kryté, a preto sa vyhýbame riziku alebo čelíme neznámym situáciám, ktoré by mohli vytvárať tlak alebo stres.

Značky:  Všeobecný Veda Výroky A Príslovia