Význam dôvery

Čo je to dôvera:

Dôvera môže znamenať niekoľko vecí: dôveru v seba samých, nádej, že sa niečo vyvinie podľa našich očakávaní alebo známosť, ktorú máme s niekým. Ako taký je to podstatné meno odvodené od slovesa dôverovať.

Dôvera, chápaná ako istota, ktorú má každý človek v sebe, je hodnotou veľkej hodnoty vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Je zásadný v škole, práci, obchode, ako aj v podnikateľskom, komerčnom, umeleckom alebo akademickom prostredí.

Dôvera nám pomáha pokračovať v našich cieľoch napriek prekážkam, skľúčenosti alebo ťažkostiam. V tomto zmysle to znamená presvedčenie, že pomocou našich silných a silných stránok dokážeme dosiahnuť to, čo sme si predsavzali.

Tento typ dôvery je založený na skúsenostiach, ktoré každý človek získal počas života, a vyvíja sa a kultivuje sa v priebehu času. Z tohto dôvodu sa dôvera líši od jednotlivca k jednotlivcovi. Niekto s pozitívnymi skúsenosťami vo vzťahoch napríklad nebude mať väčšie problémy, keď sa stretne s novým vzťahom, na rozdiel od osoby, ktorá mala v minulosti vždy traumatické alebo škodlivé vzťahy.

Rovnako sa dôvera nazýva aj nádej alebo viera v to, že sa niečo stane tak, ako si predstavujeme, alebo že sa niekto správa alebo koná podľa toho, čo očakávame. Dôvera by potom bola hypotéza, ktorú formulujeme o budúcom správaní niečoho, čo od nás nezávisí. V tomto zmysle dôvera vymazáva neistotu. A v závislosti od miery súladu toho, čo sa stane s tým, čo sme očakávali, sa naša dôvera posilní alebo oslabí.

Dôvera je na sociálnej úrovni zásadná. Preto je dôvera, ktorú môžeme rozvíjať voči iným ľuďom (učiteľovi, spolužiakovi, našim rodičom atď.) Alebo voči iným veciam (štát, polícia, zdravotný systém atď.), Zásadná pre spôsob, akým sa týkajú nášho prostredia a miery pohody, ktorú nám tento vzťah poskytuje.

Dôvera je základná v interakcii s rodinou, dvojicou, partnerom, klientom, dodávateľom atď. Vzťahy založené na vzájomnej dôvere sú silnejšie, prosperujúcejšie a trvalejšie ako tie, ktoré nie sú. V skutočnosti ľudia podporujúci náboženstvo často stavajú svoju vieru na absolútnej a bezproblémovej dôvere v Boha a jeho plány.

Rovnako aj v oblasti technológie je dôvera v prevádzku určitého zariadenia alebo artefaktu založená na schopnosti predvídať jeho správanie. V tomto zmysle je dôvera opakom neistoty, pocitu, že neviete alebo nemôžete predvídať, čo sa stane.

Na druhej strane môžeme za dôveru tiež označiť stupeň známosti alebo jednoduchosti, ktorý máme pri jednaní s niekým, či už prostredníctvom priateľstva alebo príbuzenstva a ktoré je založené na vzájomnej náklonnosti. V konečnom dôsledku sa dôvera nazýva aj určitá forma známosti alebo slobody, ktorá sa stáva prílišnou, až nepríjemnou.

Synonymá dôvery sú: nádej, viera, bezpečnosť, istota, ako aj známosť, jednoduchosť alebo prirodzenosť. Jeho antonymom by bola nedôvera.

V angličtine môžeme preložiť dôveru ako dôvera alebo dôverovať. Napríklad: "Mám k tebe všetku dôveru"(Plne ti dôverujem).

Značky:  Technológie-E-Inovácie Výrazy-Populárne Náboženstvo A Spiritualita