Význam komplexu menejcennosti

Čo je komplex menejcennosti:

Komplex menejcennosti sa nazýva pocit, ktorý niektorí ľudia prežívajú a pre ktorý sa cítia menejcenní alebo menej schopní ako ostatní.

Komplex menejcennosti navrhol a vyvinul psychoterapeut Alfred Adler na začiatku 20. storočia, zakladateľ školy individuálnej psychológie.

Komplex menejcennosti sa týka pokročilého stavu nízkeho sebavedomia, vyhýbania sa ťažkostiam, neistoty a skľúčenosti v dôsledku nesprávneho obrazu o tom, kým sme.

Príznaky komplexu menejcennosti

Osoba s komplexom menejcennosti sa domnieva, že ich chyby sú väčšie ako chyby ostatných a zabúdajú, že všetky ľudské bytosti majú silné a slabé stránky v rôznych oblastiach alebo činnostiach, ktoré ich odlišujú a že vo všeobecnosti žiadny jednotlivec nie je nadradený alebo podradený iným.

Z tohto dôvodu sa jednotlivec s komplexom menejcennosti cíti podvedome ako menej inteligentný a kvalifikovaný, domnieva sa, že má nízky sociálny a ekonomický status, že je okrem iného neatraktívny. V dôsledku toho devalvuje ich schopnosti a posilňuje pocit frustrácie.

Komplex je skreslený obraz a predstava, ktorú jednotlivec o sebe vlastní a ktorá je nepravdivá, ale domnieva sa, že je pravdivá, a koná v rámci tohto parametra menejcennosti a devalvácie, alebo sa naopak snaží dokázať, že nie je menejcenný. tým okolo nich.

Navyše, tí, ktorí prežívajú komplex menejcennosti, majú tendenciu robiť to, čo od nich ostatní žiadajú, bez toho, aby sa sťažovali, aj keď nesúhlasia s tým, čo by mali robiť.

Komplexné faktory menejcennosti

Komplex menejcennosti môže pochádzať z detstva alebo dospievania v prípadoch, keď deti alebo mladiství zažili verbálne alebo fyzické zneužívanie, bolo s nimi zaobchádzané s opovrhnutím alebo boli okrem iného predmetom silného výsmechu.

Tieto situácie môžu negatívne ovplyvniť sebavedomie a emocionálne rozpoloženie človeka.

Psychológ Adler však tiež spomenul, že vzdelávanie poskytované rodičmi doma môže byť jedným z faktorov, ktoré generujú komplex menejcennosti. Adler vyzdvihol tri druhy vzdelávania, ktorými sú: veľmi autoritárske vzdelávanie, príliš súhlasné vzdelávanie a príliš ochranné vzdelávanie.

Komplex nadradenosti

Komplex nadradenosti je nevedomý mechanizmus alebo reakcia, ktorú jednotlivec používa na potlačenie komplexu menejcennosti, a preto zaujíma polohy alebo činnosti, v ktorých zveličuje svoje schopnosti alebo vlastnosti.

Ľudia, ktorí majú komplex nadradenosti, majú tendenciu zaujímať arogantné arogantné postoje a postoje, sú to hrdí ľudia, ktorí sa snažia byť vždy uznávaní a majú tendenciu znevažovať ostatných.

Pozri tiež Komplexné.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia