Význam kódu ASCII

Čo je kód AScii:

Kód ascii je alfanumerická kódovacia tabuľka latinskej abecedy, aby počítačové systémy mohli ukladať texty.

Názov kódu ascii pochádza zo skratky v angličtine Americký štandardný kód pre výmenu informácií, ktorý je do španielčiny preložený ako: americký (americký) štandardný kód na výmenu informácií.

Kód ascii je usporiadaný v tabuľke, kde každé číslo alebo kombinácia čísel zodpovedá veľkému alebo malému písmenu, číslam a interpunkčným symbolom prispôsobeným angličtine.

Pri práci na počítači spočíva dôležitosť kódu ascii v tom, že umožňoval počítačom ukladať texty, pretože počítačové systémy sú schopné ukladať iba čísla. So systémom kódovania znakov mohli systémy prekladať čísla do písmena alebo symbolu a potom ich ukladať do pamäte.

Prvý kód ascii zodpovedal 7-bitovému kódu, ktorý generuje 128 znakov, pretože počítače pracujú s binárnym systémom. V priebehu času sa tabuľka a bity zväčšovali, ale nepokrývali znaky z iných jazykov, ako je napríklad španielčina.

Vzhľadom na obmedzenie kódu ascii sa dnes pre webové stránky a dokumenty používajú kódy ako: Latin-1 (ISO-8859-1), UTF-8 a UTF-16.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Veda Všeobecný