Význam organizačnej klímy

Čo je to organizačná klíma:

Pod organizačnou klímou sa rozumejú všetky pracovné a osobné vzťahy, ktoré sa rozvíjajú na každom pracovisku. V závislosti od organizačnej klímy inštitúcie alebo spoločnosti je možné hodnotiť a merať jej výkonnosť, dosahovanie cieľov a kvalitu tovaru alebo služieb.

Pojem organizačná klíma môže byť nahradený pracovnou klímou alebo organizačným prostredím.

Pre tých, ktorí pôsobia ako vedúci organizácií alebo spoločností, je dôležité uvedomiť si organizačné prostredie, ktoré existuje medzi ich podriadenými a so všetkými externými agentmi, ako sú klienti alebo dodávatelia, s ktorými udržujú vzťahy a dohody.

Keď sú pracovné vzťahy v rámci spoločnosti optimálne medzi pracovníkmi, manažérmi a inými manažérmi, potom bude organizačné prostredie veľmi uspokojivé na získanie vysoko kvalitnej práce, uznávanej medzi užívateľmi a konkurenciou.

Dosiahnutie a udržanie pozitívnej a produktívnej organizačnej klímy je pilierom každej spoločnosti alebo organizácie.

Niekedy môže kvôli rôznym manažérskym, komunikačným ťažkostiam alebo osobným rozdielom medzi niektorými zamestnancami vzniknúť negatívne organizačné prostredie, ktoré priamo ovplyvňuje kvalitu a pracovné vzťahy.

Preto je dôležité udržiavať motiváciu, ocenenie a srdečné vzťahy medzi všetkými ľuďmi, aby výkonnosť spoločnosti pokračovala dobrým smerom a v závislosti od cieľov a navrhovaných pracovných plánov.

Ako je vidieť, organizačnú klímu charakterizuje predovšetkým zdieľané vnímanie toho, že zamestnanci a manažéri alebo majitelia spoločnosti musia spolupracovať najlepším možným spôsobom a rešpektovať práva a povinnosti všetkých rovnako.

Najlepšie organizačné prostredie je dosiahnuté vtedy, keď sú infraštruktúra, stroje a personál v optimálnom stave a pracovná činnosť nie je prerušená.

Pozrite sa tiež na význam organizácie.

Charakteristika organizačnej klímy

Organizačná klíma sa vyznačuje súborom dimenzií, ktoré sú v prípade potreby dôležité pre jej analýzu alebo reštrukturalizáciu.

Fyzický priestor: miesto, kde sa nachádza organizačná infraštruktúra a kde pracujú ľudia.

Štruktúra: organizačná schéma, na ktorej sú pracovníci spoločnosti usporiadaní podľa svojich úloh, povinností a pracovného času.

Zodpovednosť: zmysel pre záväzok, produktivita, presnosť, schopnosť rozhodovať.

Identita: pocit spolupatričnosti a identity, ktorý by mali pracovníci cítiť voči organizácii, v ktorej pracujú.

Komunikácia: komunikácia a výmena informácií je dôležitá pre plný rozvoj aktivít organizácie. Zlá alebo zlá komunikácia môže byť vážnym problémom pre rozvoj práce pracovníkov.

Komunikácia vytvára pocit dôvery, dialógu, výmeny názorov a návrhov medzi zamestnancami a dokonca posilňuje diplomatické a srdečné vzťahy medzi vnútornými a vonkajšími zástupcami spoločnosti.

Školenie: je to vynikajúci spôsob, ako povzbudiť členov organizácie a podporiť obchodný a osobný rozvoj.

Vedenie: tí, ktorí sú zodpovední za riadenie a vedenie agentúry alebo oddelenia, sa musia prejaviť ako zodpovední, angažovaní ľudia, ktorí sú schopní motivovať a povzbudzovať svoj tím, aby každý deň robil svoju prácu lepšie.

Motivácia: je súčasťou kultúry organizácie podporovať blaho a motiváciu svojho pracovného tímu prostredníctvom rôznych stratégií, ako je ponuka čistého a osvetleného pracovného priestoru, poskytovanie špeciálnych bonusov za produktivitu, rešpektovanie dní voľna alebo odpočinku, podpora konkurencieschopnosti, medzi ostatnými.

Organizačná kultúra

Organizačná kultúra je súborom hodnôt a noriem, ktoré zdieľajú všetci tí, ktorí pracujú v spoločnosti alebo organizácii s cieľom podporiť integráciu zamestnancov a zaistiť dobré organizačné prostredie.

Organizačná kultúra je to, čo odlišuje jednu organizáciu od druhej, môže dokonca vytvárať pocit spolupatričnosti medzi jej členmi zdieľaním súboru pocitov, pracovných a profesionálnych cieľov v rámci spoločnosti, v ktorej pracujú.

Značky:  Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl Náboženstvo A Spiritualita