Význam cyklu fosforu

Čo je to cyklus fosforu:

Cyklus fosforu je biogeochemický cyklus prírody, zásadný pre život na planéte.

Tento cyklus popisuje pohyb fosforu cez sériu fáz v rámci ekosystémov.

Fosfor je chemický prvok v periodickej tabuľke, označovaný aj symbolom P. Je to jeden z najvzácnejších a najdôležitejších prvkov pre rozvoj života.

Kroky cyklu fosforu

Fosfor je najvzácnejší prvok, a preto je jeho prítomnosť zásadná pre rast ekosystémov, hlavne vodných.

Pohybuje sa suchozemskými a vodnými ekosystémami v sérii fáz, ktoré popíšeme nižšie.

Značky:  Výrazy-Populárne Veda Všeobecný