Význam somatických buniek

Čo sú somatické bunky:

Somatické bunky sú tie, ktoré sú zodpovedné za tvorbu tkanív a orgánov v mnohobunkových živých bytostiach.

Pochádzajú z kmeňových buniek počas embryonálneho vývoja, a preto prechádzajú procesom proliferácie, diferenciácie a apoptózy, takže sa týmto bunkám darí diferencovať a plniť špecifické funkcie.

Somatické bunky sú v organizmoch najpočetnejšie. Akákoľvek bunka v tele môže byť somatická, okrem zárodočných buniek alebo gamét, to znamená spermií a vajíčok. Zárodočné bunky sú v dôsledku meiózy odlišné.

Somatické bunky sú diploidné a v jadre majú genetickú informáciu. U ľudí ich tvorí 23 párov chromozómov, čo sa rovná 46 chromozómom.

Preto všetky zdieľajú rovnaký genetický materiál, ktorý sa získava počas oplodnenia: 50% od matky a 50% od otca.

Somatické bunky sa môžu tiež množiť a udržiavať si rovnakú genetickú informáciu, ale iba obmedzený počet krát, kým nie sú nahradené novými bunkami. Preto je jeho hlavnou funkciou zabezpečiť správne fungovanie tela.

Niekedy sa objavia mutácie týchto buniek, ktoré môžu viesť k vzniku rôznych typov rakoviny.

Charakteristiky somatických buniek

Nasledujú hlavné charakteristiky somatických buniek.

  • V jadre majú genetické informácie.
  • Sú to diploidné bunky, to znamená, že obsahujú dvojnásobok chromozómov tohto druhu. Pre neho Homo sapiens, 23 párov chromozómov, čo sa rovná 46 chromozómom.
  • Jeho tvar a veľkosť sa líši v závislosti od jeho funkcie a systému, do ktorého patrí.
  • Bunkové delenie môže vytvárať nové tkanivo.
  • V obmedzenom rozsahu sa môžu množiť a uchovávať rovnaké genetické informácie.
  • Regulujú správne fungovanie systému tam, kde sú.
  • Tieto bunky nemajú funkciu alebo sa podieľajú na produkcii nových buniek okrem seba.
Značky:  Výroky A Príslovia Výrazy-Populárne Všeobecný