Význam kapilárnosti

Čo je to kapilárnosť:

Kapilita je jav, prostredníctvom ktorého majú kvapaliny schopnosť stúpať alebo klesať kapilárnou trubicou.

Kapilárna trubica je predmet s rôznymi meraniami priemeru, cez ktorý sú vedené kvapaliny alebo tekutiny, a v nich dochádza k javu kapilárnosti.

Tento jav závisí od povrchového napätia kvapaliny, vďaka ktorému je tvár odolnejšia, aby zväčšila svoj povrch. Povrchové napätie tiež závisí od medzimolekulárnej sily kvapaliny a tá jej presne umožní stúpať alebo klesať z kapilárnej trubice.

V tomto zmysle, keď kvapalina stúpa kapilárnou trubicou, je to preto, že adhezívna medzimolekulárna sila medzi kvapalinou a pevným predmetom je väčšia ako medzimolekulová alebo súdržná sila molekúl kvapaliny.

V tomto prípade kvapalina stúpa, kým nedosiahne rovnováhu povrchového napätia a na jej povrchu sa vytvorí konkávna krivka, ktorá v konečnom dôsledku určí, že ide o zvlhčujúcu kvapalinu.

Naopak, ak je medzimolekulárna sila kvapaliny väčšia ako priľnavosť ku kapilárnej trubici, potom kvapalina klesá ako napríklad ortuť, ktorá sa vyznačuje tvorbou konvexného povrchu.

Tieto krivky, ktoré sú vytvorené na povrchoch kvapalín v kapilárnych trubiciach, konkávnych alebo konvexných, sa nazývajú meniskus.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-In-Angl