Význam bioetiky

Čo je to bioetika:

Bioetika je interdisciplinárny odbor, ktorý verejne diskutuje a kritizuje etické štandardy v oblasti medicíny a zdravia.

Zásady, ktoré chce bioetika stanoviť, sa týkajú praktickej, vedeckej, výskumnej a verejnej oblasti politiky.

Bioetika zohľadňuje disciplíny filozofie, teológie, histórie, práva, ošetrovateľstva, zdravotnej politiky, lekárskeho humanizmu a medicíny.

Bioetika vzniká s cieľom definovať a objasniť skutočný cieľ a účel vied o živote a medicíny. Hľadá odpovede na etické hodnoty vo využívaní technológie a jej postupy v oblasti medicíny a zdravia.

Hlavným cieľom biotiky je ponúknuť odborníkom v oblasti medicíny, genetickej biológie, biochémie a biofyziky:

  • disciplína,
  • etická orientácia,
  • štruktúra,
  • interdisciplinárny prístup, a
  • objasnenie.

Pojem bioetika prvýkrát spomenul Nemec Fritz Jahr v roku 1926 vo svojej práci Bio-Ethik.

Pozri tiež Etické hodnoty.

Zásady bioetiky

Vzhľadom na rýchlosť, s akou sa veda a technika vyvíja, sa princípy bioetiky neustále prehodnocujú a diskutuje.

Doteraz boli definované niektoré smernice a otázky, ktoré pomôžu definovať zásady bioetiky. Týmto spôsobom sa hľadá ochrana ľudských práv v oblasti medicíny a zdravia, ako napríklad:

  • Každý pacient má právo poznať a odmietnuť ošetrenia alebo procedúry, ktoré sú alebo budú aplikované.
  • Aké sú práva a povinnosti profesionála a bežného občana? Aký je správny postup?
  • Právo širokej verejnosti na znalosti a porozumenie v oblasti morálnej filozofie a vedeckých pokrokov v oblasti zdravia.
  • Otvorené diskusie a diskusie o spôsobe, akým žijeme a zomierame, zahŕňajúce interakciu medzi ľudským životom, vedou a technológiou.
  • Definujte pojmy bolesti, utrpenia, práv a povinností v lekárskych záležitostiach.
Značky:  Výrazy-Populárne Náboženstvo A Spiritualita Všeobecný