Význam sociálneho zabezpečenia

Čo je to sociálna starostlivosť:

Ako sociálne blaho nazývame súbor faktorov, ktoré sú kombinované tak, aby členovia spoločnosti mohli uspokojovať svoje základné potreby a v dôsledku toho mať optimálnu úroveň kvality života.

Sociálne blaho je vyjadrené v rôznych aspektoch sociálneho života obyvateľstva: okrem iného v prístupe k vzdelaniu, zdraviu, potravinám, bývaniu alebo spotrebnému tovaru.

Pozri tiež Kvalita života.

Niektoré ekonomické údaje, ktoré realita ukazuje, ako napríklad príjem na obyvateľa, hrubý domáci produkt (HDP), rozdelenie príjmu, miera nezamestnanosti a miera chudoby, nám okrem iného umožňujú merať iba jeden z objektívnych aspektov sociálneho zabezpečenia: ekonomické blaho krajinu, jej schopnosť vyrábať tovary a služby a prístup jej občanov k nim.

Na pohodu však vplývajú aj faktory sociálneho charakteru, ako je prístup k zdravotnému systému, úroveň vzdelania, pocit bezpečia, sloboda občana, rovnosť, sociálna spravodlivosť, zdravé životné prostredie a možnosť osobného života. plnenie svojich členov. V tomto zmysle ide sociálne zabezpečenie ruka v ruke s ľudským rozvojom.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie Všeobecný