Význam prospešnosti

Čo je to Beneficencia:

Beneficencia sa týka konania alebo praxe konania dobra a pomoci najpotrebnejším ľuďom bez toho, aby ste za to niečo pýtali.

Slovo benefencia pochádza z latinčiny prospech. Medzi synonymá, ktoré je možné použiť v súvislosti s týmto pojmom, patria: filantropia, charita, pomoc, pokora, pozornosť alebo láskavosť.

Dobročinnosť možno považovať za hodnotu, ktorá znamená ochotu nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Na druhej strane tí, ktorí vykonávajú tento druh akcie, sa nazývajú dobrodinci.

Dobročinnosť je prax, ktorú môže vykonávať každý, kto chce gestom pomoci druhým. Preto to môže byť jednotlivec, ako je organizácia alebo inštitúcia, verejný alebo súkromný, ktorý poskytuje rôzne zdroje alebo služby s cieľom uspokojiť potreby tých, ktorí to najviac potrebujú.

Značky:  Všeobecný Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia