Význam benchmarku

Čo je benchmarking:

Benchmarking Je to proces výskumu, vývoja a zlepšovania konkrétneho podnikateľského plánu, ako aj procesov, služieb, produktov, funkcií a obchodných praktík v rámci inštitúcie, organizácie alebo spoločnosti.

The benchmarking pochádza z konceptu v angličtine benchmark, ktorý sa používa na označenie referenčnej značky používanej na určenie výšky rôznych miest na známke.

Dnes termín benchmarking odkazuje na benchmark, parameter alebo porovnanie opatrenia kvality alebo štandardu úspechu podnikania.

Prax benchmarking je zhrnutý do troch hlavných cieľov:

  • Porovnávacia štúdia analyzujúca, ako ostatné organizácie dosahujú vyššie úrovne výkonnosti.
  • Zistite, kde a aké vylepšenia by sa mali použiť.
  • Použitie informácií a analytiky na zlepšenie výkonu a výkonnosti.

Pozri tiež Štúdia trhu.

Prax benchmarking rieši problémy, ktoré sa objavujú v spoločnosti, organizácii alebo inštitúcii prostredníctvom znalosti seba a konkurencie. Je to nástroj riadenia, ako je SWOT analýza, ktorý sa zameriava na silné stránky, príležitosti, slabé stránky a hrozby spoločnosti alebo organizácie.

Značky:  Výroky A Príslovia Veda Všeobecný