Význam analytického zostatku

Čo je analytický zostatok:

Ako analytická váha je známy ten typ váhy, ktorý sa používa na meranie veľmi malých hmotností, hlavne tých, ktoré sú nižšie ako miligram.

Dnešné analytické váhy, najmä digitálne, môžu dokonca presne merať hmotnosti od 0,1 µg do 0,1 mg.

Analytické váhy sú nástroje navrhnuté tak, aby boli merania presné, a preto je pri ich návrhu veľmi dôležité kontrolovať interakcie s prostredím.

Pozrite tiež Presnosť.

Preto sa o miesto, kde sa nachádza váha, musí starostlivo starať, od miestnosti alebo obývačky po stôl, kde sedí, a teplotu miestnosti.

Meracie misky váh s týmito vlastnosťami sú napríklad obvykle umiestnené v priehľadnom boxe, aby sa zabránilo vplyvu vonkajších javov (dokonca aj vzduchu) na jeho činnosť.

Ďalším dôležitým faktorom je kontrola teploty: vzorka musí mať izbovú teplotu, aby sa zabránilo prirodzenému prúdeniu, ktoré vytvára prúdy vzduchu, ktoré môžu spôsobiť chyby v odčítaní.

Analytická váha má na druhej strane potrebné mechanizmy na boj proti meranej hmotnosti bez toho, aby bolo potrebné používať skutočné hmotnosti. Na to musíte mať potrebné kalibračné úpravy, aby ste vyrovnali gravitačné rozdiely.

V tomto zmysle používa elektromagnet, ktorý generuje silu, ktorá kompenzuje meranú vzorku. Výsledok sa získa zmeraním potrebnej sily, ktorá bola potrebná na vyváženie váhy.

Analytické váhy je možné použiť na presné meranie veľmi malých hmotností látok na analýzu, na použitie pri príprave roztokov alebo na gravimetrickú analýzu.

Analytickú váhu vynašiel škótsky vedec Joseph Black okolo roku 1750. Vďaka svojej presnosti sa stal vysoko ceneným nástrojom v chemických laboratóriách.

Značky:  Všeobecný Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl