Význam komplementárnych uhlov

Čo sú to komplementárne uhly:

Doplnkové uhly sú tie uhly, ktoré spolu predstavujú až 90 stupňov alebo 90 °.

Výpočet komplementárnych uhlov

Na výpočet komplementárneho uhla konkrétneho uhla stačí odpočítať 90 mínus známy uhol, napríklad na to, aby sme poznali komplementárny uhol 65 ° uhla, musíme vykonať nasledujúce odčítanie: 90 - 65 = 25. To znamená, že komplementárny uhol 65 ° je uhol 25 °.

Podobne susediace komplementárne uhly sú tie, ktoré zdieľajú vrchol a súčtom vytvárajú pravé uhly, to znamená 90 ° uhly.

Charakteristika komplementárnych uhlov

Je dôležité poznať komplementárne uhly, pretože sa nachádzajú v mnohých formách v prírode a vo fyzikálnych javoch. Doplnkové uhly sa používajú v architektúre, konštrukcii, fyziognómii atď.

Prostredníctvom znalosti komplementárnych uhlov je odvodené spektrum goniometrických pojmov, ako je napríklad predstava, že súčet vnútorných uhlov pravouhlého trojuholníka dáva 180 stupňov, pretože pozostáva z uhla 90 stupňov plus dvoch uhlov komplementárnych. výšky, ktoré dosahujú až 180 stupňov.

Pozri tiež Uhol.

Trigonometria ako štúdia vzťahov medzi stranami a uhlami trojuholníka musí vychádzať zo znalosti uhlov. Trojuholníky sa v tomto meradle klasifikujú podľa stupňov alebo rozdielov na ich stranách, napríklad pravouhlého trojuholníka s 90 -stupňovým uhlom alebo škálovaného trojuholníka obsahujúceho rôzne uhly a strany.

Doplnkové uhly, na druhej strane, sú uhly, ktoré spolu predstavujú 180 stupňov alebo 180 stupňov. Uhol 180 stupňov sa nazýva priamy uhol.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Výrazy-Populárne Všeobecný