Význam rovného uhla

Čo je to obyčajný uhol:

Priamy uhol je z hľadiska geometrie priestor zahrnutý v priesečníku medzi dvoma čiarami, ktorých otvor meria 180 stupňov alebo 180 °. Keďže uhol je 180 °, nie je žiadny rozdiel medzi dvoma čiarami alebo priamkou a môžeme povedať, že uhly v priamke vždy predstavujú 180 °.

Hlavnou charakteristikou plochých uhlov je, že keď zmeníte smer, vždy to bude naopak. Môžeme to spájať s populárnym výrazom „otočenie o 180 stupňov“, keď človek úplne zmení svoj názor v opačnom smere, napríklad: „Minulý týždeň bránil práva prisťahovalcov a teraz chce vytvoriť zákon, ktorý by ich vylúčil z krajine, vo vašej reči sa obrátil! “.

Ak vezmeme kruh, ktorý meria 360 °, môžeme povedať, že polovica kruhu je 180 °, to znamená priamy uhol. A polovica priameho uhla je 90 °, to znamená pravý uhol.

Uhly môžete zmerať uhlomerom. Najbežnejšie uhlomery sú presne 180 °, to znamená, že zvierajú plochý uhol.

Verí sa, že pôvod 360 ° pre celý kruh pochádza zo starovekých kalendárov, ako napríklad perzských a egyptských, ktoré už mali 360 dní v roku. Starovek pozoroval vo hviezdach, ktoré sa otáčajú okolo pólovej hviezdy, že sa pohybujú o jeden stupeň denne, aby vytvorili úplný kruh za 360 dní.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Všeobecný Veda