Význam dobrého platiteľa, oblečenie nebolí

Čo je dobrý platiteľ, oblečenie nebolí:

Príslovie „dobrý platiteľ, žiadne položky nebolí“ znamená, že keď je človek ochotný prevziať získané platobné záväzky, vždy ponúka svojim veriteľom záruky.

Takýto prístup vytvára dôveru voči veriteľom, ktorá uprednostňuje možnosť začať produktívne rokovania.

Časť vety, ktorá znie: „Žiadny odev nepoškodí“, naznačuje, že daná osoba neváha poskytnúť záruky alebo vnímať ako obetu to, k čomu sa zaviazala, najmä ak má jasno v konečnom prospechu.

Vo svojom podstatnom zmysle toto príslovie stanovuje niektoré hodnoty. Po prvé, zodpovednosť a odhodlanie, ktorých dôležitosť je nad individualizmom, chamtivosťou a prokrastináciou.

Starostlivosť je tiež súčasťou rovnice. Dobrý platiteľ bude usilovne hľadať a disponovať s potrebnými zdrojmi na splatenie svojho dlhu. Znamená to tiež schopnosť predvídať a inteligenciu využívať zdroje.

Tí ľudia, ktorí sú čestní vo svojich účtoch a sú ochotní splniť získané dlhy, ponúkajú svojim veriteľom záruky, čím šetria vzťah a ich osobnú česť.

Toto príslovie má aj iné použitie, aj keď menej časté. Tiež sa zvyčajne vyvoláva vtedy, ak je človek odhodlaný niečo dosiahnuť a pracuje, čo je potrebné, aby sa to stalo.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-Populárne Technológie-E-Inovácie