10 príkladov štedrosti

Veľkorysosť je hodnota, ktorá dáva veľkorysému človeku osobnosť dávať druhým to, čo má, a niekedy dokonca aj to, čo nemá, bez toho, aby očakával čokoľvek na oplátku, čestným a otvoreným spôsobom. Tu je desať príkladov štedrosti, s ktorými sa môžete v spoločnosti stretnúť:

1. Konajte v núdzových situáciách

Keď dôjde k núdzovým situáciám a ľudia pomôžu, bez toho, aby očakávali niečo na oplátku, ako hasiči, sú dobrým príkladom štedrosti. Mimoriadne situácie sú nepredvídateľné a vyžadujú si okamžitú podporu ľudí. Veľkorysosť sa odráža v čase a naliehavosti, ktorú tieto skupiny ľudí poskytujú na pomoc cudzím ľuďom.

2. Dobrovoľník

Spolupráca na sociálnych aktivitách s cieľom pomôcť komunite, v ktorej sa investuje iba individuálny čas a úsilie, je jedným zo spôsobov, akými sa prejavuje veľkorysosť. Príslušnosť alebo účasť v solidárnych skupinách ako dobrovoľníci pomáha poznať iné skutočnosti a zdieľať hodnotu veľkorysosti s ostatnými, ktorí sú tiež ochotní pomôcť tým, že poskytnú svoju nehmotnú pomoc.

3. Podeľte sa s ostatnými

Veľkorysí ľudia zdieľajú maličkosti, aby sa ostatní cítili lepšie, bez toho, aby sa o to pýtali. Ponúkajú malé gestá lásky pri zdieľaní jedla alebo oblečenia, napríklad z vlastnej iniciatívy.

4. Poskytujte malé dary

Veľkorysosť nie je charakterizovaná množstvom, ktoré je dané, ale kvalitou toho, čo je dané. Malé dary sú príkladom štedrosti, pretože sú prejavom náklonnosti a záujmu o nejakú príčinu, kde je známe, že to, čo sa dáva, je málo, ale je to gesto, ktoré môže znamenať rozdiel pre tých, ktorí nič nedávajú.

5. Pomáhajte tým, ktorí to najviac potrebujú

Veľkorysosť možno nájsť v aktoch pomoci pre tých, ktorí to v spoločnosti najviac potrebujú, ako sú zdravotne postihnutí a starší ľudia. Začlenenie týchto skupín do spoločnosti malou návštevou alebo úsmevom je symbolom štedrosti, pretože pre nich znamená veľa, aj keď to pre spoločnosť nemusí nič znamenať.

6. Darujte krv

Darovanie krvi je veľkorysý čin, pretože jednoduchým úkonom, ktorý človeku zaberie len zlomok času, môžete zachrániť život. Darovanie krvi na vytvorenie krvných bánk vo verejných nemocniciach je gestom štedrosti, ktoré môže pre neznámeho človeka znamenať život alebo smrť.

7. Starajte sa o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie prostredníctvom malých činov je príkladom štedrosti k prostrediu, v ktorom žijeme. Hovorí sa tomu veľkorysosť, pretože neexistuje žiadna sociálna požiadavka zbierať odpadky, recyklovať alebo vytvárať environmentálne povedomie v našom vnútornom kruhu, ale napriek tomu sa to robí vynaložením úsilia a času.

Pozri tiež Recyklovať.

8. Zdieľanie s bezdomovcami

Začlenenie a pomoc s najzákladnejšími potrebami bezdomovcov je príkladom štedrosti. Doručovanie tým, ktorí nemali rovnaké príležitosti ako tí, ktorí majú domov, je symbolom solidarity a empatie. Je to malé gesto, ktoré vytvára pocit spolupatričnosti s tými, ktorí nič nemajú.

Pozri tiež Solidarita.

9. Účasť v podporných skupinách

Účasť podporných skupín pomáha zlepšovať sociálne spolužitie a vytvárať väčšiu rozmanitosť. Je to príklad rozmanitosti, pretože aj keď podpora nie je potrebná, človek sa zapája do tých, ktorí to potrebujú, čím uľahčuje sociálne začlenenie.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Všeobecný Veda